Kolonics-Nádasi Szilvia - kormánytisztviselő, szájjal festő művész

 

Címlap > RÉV projekt > Megvalósítók

Nagyobb betűméret Alapértelmezett betűméret Kisebb betűméret

A projektgazda és konzorciumi partnerei bemutatása

 

fszk_logo_text_cmyk.png

 

 

 

 

 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) - konzorciumvezető

 

EMBERI JOGOK ∙ MÉLTÓSÁG ∙ EGYENLŐSÉG ∙ HOZZÁFÉRHETŐSÉG ∙ BEFOGADÁS

 

Az FSZK Közhasznú Nonprofit Kft.-t a Magyar Állam alapította abból a célból, hogy a fogyatékos személyek maradéktalan esélyegyenlőségének előkészítő folyamatát felkészült, elhivatott és professzionális szakembergárda támogassa. Szakmai programok megvalósítása során, a fogyatékosügy minél szélesebb körű társadalmi elfogadottsága érdekében és a ”semmit rólunk, nélkülünk“-elv alapján, szorosan együttműködésben dolgozik a fogyatékos személyek érdekvédelmi és szakmai szervezeteivel, hazai és nemzetközi szakembereivel, intézményeivel.

A Szervezet koncepciójának általános hazai fejlesztési keretét az ENSZ egyezmény, az Új Széchenyi Terv és kapcsolódó dokumentumai, valamint az EU2020 program fogyatékos személyek esélyegyenlőségét érintő fejezetei adják. Ennek érdekében kiemelt fontosságú szakmai programokat valósít meg elsősorban a foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra történő belépés ösztönzése, a minőségi oktatás és általános hozzáférés biztosítása, valamint a társadalmi befogadás és részvétel erősítése érdekében.

 

TMSZK logó.jpg


 

 

Társadalomfejlesztési Módszertani és Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. (TMSZK) - konzorciumi tag

 

 

A TMSZK fő portfóliójának elsődleges célkitűzése a hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű emberek életminőségének javítása. Ennek érdekében olyan programokat és projekteket valósít meg, amelyek szolgáltatásokat, korszerű módszertani és információtechnológia megoldásokat dolgoznak ki, amelyek a hátrányos helyzetbe került emberek számára megkönnyítik az elhelyezkedést, az egész életen át tartó tanulásban való részvételt, javítják a munkaképességüket, mentális- és fizikai egészségi állapotukat.

 

 

 

 

 

 

ERFO Nonprofit Kft. - konzorciumi tag

 

 

Az ERFO Nonprofit Kft. jogelőd szervezetei az 1960-ban alapított VII. kerületi Szociális Foglalkoztató, 1991-től az ERFO Ipari Vállalat, és 1994-től az ERFO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. voltak. Az állami tulajdonban maradó vállalat felett a tulajdonosi jogokat 2008. januárjától a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gyakorolja.

A társaság központi telephelye Budapesten a VII. kerület Dózsa György u. 48. szám alatt található. A cég ezen kívül Szegeden, Pécsen, Mohácson és térségében is létesített fióktelepet. A társaság üzletágai: Nyomda, Textilüzem, Bőrdíszmű üzem, Felkészítő műhelyek, Cirokfeldolgozó és –seprűgyártó üzem, Asztalos üzem, LED labor.

 

Kezmu_logo1.TIF

 

 

 

 

 

KÉZMŰ Nonprofit Kft. - konzorciumi tag

 

 

A KÉZMŰ Nonprofit Kft. jogelődje 1953-ban alakult meg a fővárosban, Kerületi Kézműipari Vállalatok néven, amely elsősorban a szociális célú foglalkoztatást szolgálta. Néhány év múlva – közös irányítás alá összevonva a szétszórtan működő üzemeket – a bedolgozói hálózat sajátos előnyeire építkezve és kihasználva a már gyakorlottabb munkások kézügyességét, nagyobb vállalkozásokba fogtak. A kisméretű egységek specializálásával, gépesítésével mind igényesebb, színvonalasabb termékek előállítására váltak alkalmassá.

Jelenleg 108 telephelyen közel 4900 főt foglalkoztatnak, ahol a kollégák mintegy 3/4-e megváltozott munkaképességű dolgozó. A Kézmű Nonprofit Kft számára évek óta fontos feladat az intézetek részére hasznos, kereskedelmi árbevételt hozó tevékenység felkutatása.

 

 

 

FŐKEFE Nonprofit Kft. - konzorciumi tag

 

Az 1949-ben létrejött szervezet legfontosabb célkitűzése, a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása a megalapítás óta állandó. Egyik alaptevékenysége ma is a - hagyományosan főleg vakok által végzett - kefe-, és seprűgyártás, de ennél már sokkal szélesebb a tevékenységi paletta: síkötés-gyártás, lámpagyártás, papíripar, autóvillamossági termékek összeállítása. Tavaly a cégnek agrárágazata is létesült, növénytermesztést és savanyúságkészítést folytatnak – 2013-ban már nemzetközi exportra is.

 

 
Facebook
Eseménynaptár