Pál Zsolt - vízilabdázó siket olimpikon 1. hely, EB 1. hely

 

Címlap > Módszertani központ > Tudástár

Nagyobb betűméret Alapértelmezett betűméret Kisebb betűméret

Az Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központ fontos feladatának tekinti a szolgáltatási és a kapcsolódó területen dolgozó szakemberek munkájának szakmai támogatását.

 

Ezen a felületen olyan, korábban publikált szakmai anyagokat teszünk közzé, melyek nem a projekt során keletkeztek, hanem a területhez kapcsolódó fejlesztések, kutatások, szakmai együttműködések eredményei, viszont számos hasznos információt tartalmaznak a szakemberek, érdeklődők számára.

 

Mintadokumentumok a fejlesztő foglalkoztatáshoz

 

A fejlesztő foglalkoztatásra vonatkozó törvényi rendelkezések 2017. április 1. napján léptek hatályba a szociális törvényben, mellyel lényegesen átalakult a szociális intézményi foglalkoztatás korábbi rendszere. Az új jogszabály a fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szolgáltatást nyújtó szervezetek számára különféle szakmai dokumentumok elkészítését, megállapodások megkötését írja elő, azok lényegi tartalmát meghatározva.
 

A CÉHálózat Egyesület (www.cehalozat.hu) a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével, jogász bevonásával több mintadokumentumot, dokumentumsablont is összeállított, melyek az alábbi linkeken érhetők el:

 

 

A mintadokumentumok segítségül szolgálhatnak minden fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatást nyújtó szervezet számára saját dokumentumaik elkészítéséhez módszertani segédletként. 

 

A dokumentumok készítői felhívják a figyelmet arra, hogy a segédletek csak iránymutatásul szolgálnak, kereteket adnak a végleges dokumentumok készítéséhez, melyhez nélkülözhetetlen az alapos szakmai és tartalmi kidolgozás.

 

Fontos tudni azt is, hogy a jogszabályi rendelkezések változása érintheti a dokumentumok tartalmát.

 

A segédletek közzétételét - azzal a céllal, hogy segítse a szolgáltatók munkáját -, a CÉHálózat Egyesület lehetővé teszi az FSZK RÉV projekt számára.

 

Böngészhető az OMK szakkönyvtára

 

A 2015 januárjától működő Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központ (OMK) egyik szolgáltatási területe a tudásmenedzsment. E tevékenység a sikeres és hatékony foglalkozási rehabilitációt célozza a szakemberek szakmai-módszertani támogatása révén. 

A folyamatosan bővülő szakkönyvtár módszertani kézikönyvekkel, szakmai kiadványokkal, kutatási tanulmányokkal, tanári- és módszertani segédletekkel kívánja segíteni a szakemberek tájékozódását a foglalkozási rehabilitációhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó témákban. 

 

Előzetes bejelentkezés után a szakkönyvtár hozzáférhető az érdeklődők számára. Kölcsönzésre nincs lehetőség, azonban a helyszínen „olvasó sarok” rendelkezésre áll.

 

Örömmel fogadjuk azokat a szakkönyveket, szakmai kiadványokat, amelyeket az OMK szakkönyvtárán keresztül eljuttathatunk a megváltozott munkaképességű emberek elhelyezkedését, foglalkoztatását támogató szakemberek számára.

 

Az OMK szakkönyvtárral kapcsolatos további információ Bela Szilviától kérhető a bela.szilvia@fszk.hu e-mail címen.

 

OMK szakkönyvtár

 

Szakmai kiadványok bemutatása

 

Az OMK szakkönyvtárából kiválogattunk néhány kiadványt, könyvet, amelyeket jó szívvel ajánlunk minden érdeklődő számára.

 

Az ismertetők megírásakor arra törekedtünk, hogy a rövid tartalmi ismertetőkben kiragadjuk a legfontosabb témaköröket, melyekkel az adott kiadvány foglalkozik.

 

A bemutatott szakmai anyagok valamennyi fogyatékossági csoportot érintik, széles körben felölelik a foglalkozási rehabilitációt és a kapcsolódó határterületeket egyaránt.

 

A kiadványok rövid tartalmi ismertetőivel kapcsolatos további információ Bela Szilviától kérhető a bela.szilvia@fszk.hu e-mail címen.

 

Dávid Andrea – Dr. Gadó Márta – Csákvári Judit Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja

Dávid Andrea - Móricz Rita – Szauer Csilla Ígéretes gyakorlatok

Dr. Gere Ilona – Szellő János Foglalkozási rehabilitáció

Dr. Gere Ilona Munkaerő-piaci segítő szolgálat 

Dr. Kullmann Lajos A modern rehabilitációs szemléletet tükröző egyéni állapotfelmérő módszer

Dr. Szabó Miklós 15 éves a Fehér Bot Alapítvány

Értelmi fogyatékossággal élő emberek jogai

Jásper Éva - Kanizsai-Nagy Ildikó Autizmus-specifikus támogatott foglalkoztatás 

Kapcsáné Németi Júlia Adaptációs kézikönyv

Zalabai Péterné Munkaerőpiaci Szolgáltatások 

 

Interjú Hermann Verával, a Hatpöttyös Étterem Igazgató Asszonyával

 

A folyamatosan bővülő tudástárunkban ez alkalommal olyan jó hazai gyakorlatot mutatunk be, amely hasznos tudás lehet mind a foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakemberek, mind a téma iránt érdeklődők számára egyaránt.

 

Egy olyan étterem történetét, munkásságát mutatjuk be Önöknek, ahol megváltozott munkaképességű és sérült embereket foglalkoztatnak. Az étterem igazgató Asszonya, Hermann Vera mesél a sérült, megváltozott munkaképességű embereket érintő előítéletekről, valamint arról, hogy ezek milyen hatással vannak az étterem működésére. Betekintést nyerhetünk a mentorálás folyamatába, és nem utolsó sorban egy olyan magyar étterem sikerének „titkába”, ahol a munkavállalók 80% megváltozott munkaképességű.

Az interjúval kapcsolatos további információért forduljanak Bela Szilviához a bela.szilvia@fszk.hu e-mail címen, valamint látogassanak el a http://www.hatpottyos.hu honlapra. 

 

Hatpöttyös Étterem Interjú_Hermann Vera

 

Folytatódik a szakmai kiadványok bemutatása

 

10 ismertetővel bővül az OMK szakkönyvtárából kiválogatásra kerülő szakmai kiadványok adatbázisa, amelyeket továbbra is ajánlunk minden kedves érdeklődő figyelmébe. 

A bemutatott ismertetők között találhatnak autizmussal, Támogatott Foglalkoztatással, tranzitfoglalkoztatással, valamint jelnyelv oktatásával kapcsolatos kiadványokat.

Tudástárunkban nem sokára újabb kiadványok rövid ismertetését teszünk közzé.

A szakmai kiadványokkal kapcsolatos további információ Bela Szilviától kérhető a bela.szilvia@fszk.hu e-mail címen.

 

Berde Csaba – Dajnoki Krisztina – Esély Egyenlőségi Emberi Erőforrás Menedzsment

Bíró Zsuzsanna Segédanyagtár a magyar jelnyelv oktatásához

Dr. Farkasné Kovács Beáta Kommunikáció hallássérültként

Dr. Ungváry György Munkaegészségtan

Eszik Zoltán 100 szó a tranzitfoglalkoztatásról 

Giedenbacjer- Stadler-Vida- Strümpel A Támogatott Foglalkoztatásban érintett szereplők minőségi elvárásai

Jane J. Giddan – Norman S. Giddan Európai farmközösségek autizmussal élő emberek számára

Palkovics Rozália Natália Munkahelyi Gyakorlat

Szabóné Ivánku Zsuzsanna Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságnak és eredményességének mérése

Tóth Egon Ő-szintén 

 

Tovább folytatódik a szakmai kiadványok bemutatása

 

Ez alkalommal újabb 10 ismertetővel bővül az OMK szakkönyvtárából kiválogatásra kerülő szakmai kiadványok adatbázisa. A legújabb bővítést követően összesen 30 ismertető közül válogathatnak az érdeklődök.

A legújabb ismertetők között találhatnak Munkahelyi Gyakorlattal, a fogyatékosság definíciójával, valamit Támogatott Foglalkoztatással kapcsolatos irodalmakat. 

A szakmai kiadványokkal kapcsolatos további információ Bela Szilviától kérhető a bela.szilvia@fszk.hu e-mail címen.

 

A fogyatékosság definíciója Európában – Összehasonlító Elemzés

Bíró Endre Hol tartunk

Czoboly Nóra Dolgozni akarok

Dávid - Móricz Támogatott  foglalkoztatás

Garai Dóra Profil

Holló Csaba Versenyképes láttásértültek az elsődleges munkaerőpiacon

Kanizsai– Kiss– Szaffner– Vígh Munkahelyi készségek

Münnich Ákos Pszichológiai szempontok

Orbán Péter Dolgozni velük és értük

Palkovics Rozália Natália Munkahelyi gyakorlat módszertani kézikönyv

 

Megalakult a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs szakosztálya  

 

Folyamatosan bővülő tudástárunk ez alkalommal a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs szakosztályának megalakulásáról szóló cikkel gyarapszik.

 

Interjút készítettünk a szakosztály elnökével, Borbély-Pecze Tiborral, a Magyar Tudományos Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság tagjával, a neveléstudományok doktorával, aki bemutatta nekünk az új szakosztály működését, feladatait, valamint a pályaorientáció hazai helyzetét.

 

Az interjúval kapcsolatos további információ Bela Szilviától kérhető a bela.szilvia@fszk.hu e-mail címen.

 

 Magyar Pedagógiai Társaság interjú

 

 

Külföldi jó gyakorlatok bemutatása

 

Újabb szakmai anyaggal bővítettük tudástárunkat. Ez alkalommal külföldön működő projektekkel ismertetjük meg Önöket.

 

Három jó gyakorlatot mutatunk be az érdeklődök számára: a Zero projektet, az Észtországban működő Astangu-t és a csehországi Green Door’s programot.

 

Mind három projekt kiemelkedő szerepet tölt be a foglalkozási rehabilitáció szakterületén, ezért jó például szolgálhat hasonló területen dolgozó szakemberek, valamint a téma iránt érdeklődök számára.

 

Az ismertetőkkel kapcsolatos további információ Bela Szilviától kérhető a bela.szilvia@fszk.hu e-mail címen.

 

Astangu

Green Doors

Zero projekt

 

Tanulmányok a foglalkozási rehabilitáció témaköréből

 

Az alábbiakban öt olyan tanulmányt mutatunk be, mely hasznos ismeretekkel bővítheti a foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakemberek és a téma iránt érdeklődők ismereteit.

 

Rövid ismertetők

 

Amennyiben a rövid ismertető felkeltette az olvasó érdeklődését, úgy a tanulmányok teljes szövegét megtekintheti a megadott elérési útvonalon.

 

Cseh Károly – Nemeskéri Zsolt - Szellő János - Tibold Antal: Kézikönyv a foglalkozások egészségi szempontjainak meghatározásához

A rehabilitáció komplex szemlélete (Szekszárdi Szociális Műhely Tanulmányok 1.)

A komplex rehabilitáció (Szekszárdi Szociális Műhely Tanulmányok 3.)

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon

Gombos Gábor: Mi a pszichoszociális fogyatékosság?

 

Az ismertetőkkel kapcsolatos további információ Bela Szilviától kérhető a bela.szilvia@fszk.hu e-mail címen. 

 

Módszertani Kézikönyv

 

Pszichés zavarok felismerése és kezelése a munkahelyen

 

„…Magyarországon és Horvátországban is a mindenkori foglalkoztatáspolitika egyik legnagyobb kihívása a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztathatóságának elősegítése. Különösen korunk új betegsége, a pszichés akadályozottság, illetve az ezzel összefüggő előítéletek leküzdése jelent problémát….” írja Dr. Nemeskéri Zsolt a módszertani kézikönyv bevezetőjében, amely a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar – támogatást nyert partnereivel a magyar-horvát IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében „Pszichikai akadályozottság és a munka világa” című projekt egyik vállalásaként – jelentetett meg 2015-ben.

 

Nemeskéri Zsolt - Pankász Balázs: Módszertani kézikönyv

 

Szerhasználat, függőség a megváltozott munkaképességű emberek körében

 

Egyre több fórum foglalkozik az egészségkárosodás/fogyatékosság és az addiktológia kapcsolatával. Ez a terület a szenvedélybetegek gondozásában speciális helyet foglal el, hiszen egy látás- vagy hallássérült, kerekesszékben élő, esetleg értelmi fogyatékos szerhasználó segítő gondozása speciális szaktudást, több szakember együttes munkáját igényli/igényelheti. Tovább

 

A megjelent cikkel kapcsolatos további információ Bela Szilviától kérhető a bela.szilvia@fszk.hu e-mail címen.

 

Kommunikáció szerepe a foglalkozási rehabilitációban

 

A foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakemberek számára a beszéd munkaeszköz, így elengedhetetlen, hogy munkájuk során jól tudják alkalmazni verbális és non-verbális kommunikációs eszköztárukat.

A különböző célcsoportok azonban más-más módját kívánják meg az eszköztár használatának. Más kommunikációt igényelnek az ügyfelek, a munkáltatók, mást a partner szervezetek, döntéshozók, finanszírozók, megint mást a sajtóorgánumokon keresztül a társadalom.

 

Kommunikáció szerepe a foglalkozási rehabilitációban

 

A megjelent cikkel kapcsolatos további információ Bela Szilviától kérhető a bela.szilvia@fszk.hu e-mail címen.

 

Tájékoztató alapszolgáltatást nyújtók részére a szociális ellátások változásairól

 

2015. március elsejétől a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítási rendszere átalakításra került.  A mellékelt dokumentum áttekintést nyújt a változásokról, új ellátásokról.

 

Tájékoztató alapszolgáltatást nyújtók részére a szociális ellátások változásairól

 

Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program

 

Ezúttal az Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program keretében működtetett honlapra szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét.  

A Bázisiskolai Program a TÁMOP 3.3.12-12-2013-0001. sz. „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című projektbe ágyazódik be, mely a programhoz csatlakozott negyven iskola diákjait támogatja az életpálya-építés tervezésben. Bár a honlap alapvetően a 12-20 éves korosztállyal foglalkozó pedagógusok számára nyújt segítséget mentorálás és tananyagfejlesztés által, de a honlapon megtalálható gyakorlatgyűjtemények, foglalkozástervek (önismeret, kulcskompetencia fejlesztés, pályaismeret, munkaerő-piaci ismeretek, lehetőségek stb. témakörökben) egyéb korosztályokkal foglalkozó szakemberek számára is hasznos, jól alkalmazható szakmai anyagokat tartalmaznak.

A honlap az alábbi linken érhető el: http://bip.ujnemzedek.hu/  

 

A fogyatékkal élők helyzete és szociális ellátásuk

 

A Központi Statisztikai Hivatal 2011 októberében hajtotta végre Magyarország 15. népszámlálását, a népszámlálási eredményeket pedig kiadványsorozatban tette közzé.

 

Az előzetes adatokat és a részletes területi információkat bemutató kötetek után a Hivatal megkezdte a tematikus kiadványok közreadását is, amelyek egy-egy területhez kapcsolódó összeállításokat tartalmaznak. A sorozat 17. kötete a fogyatékossággal élők és a tartósan betegek helyzetét és szociális ellátását mutatja be. Az érdeklődők számára a teljes anyag ITT érhető el.

 

Tévhitek az önálló életvitelről

 

Ez a kiadvány olyan elterjedt tévhiteket tesz a boncasztalra, amelyek a fogyatékos emberek önálló életvitelét és az azt segítő szolgáltatásokat érintik. A füzet eredeti kiadója az European Network on Independent Living, egy olyan civil szervezet, amelyet fogyatékos emberek alapítottak. Céljuk, hogy saját tapasztalataikra építve lobbizzanak azért, hogy fogyatékos embereknek ne kelljen bentlakásos intézményekben élni; hogy azok, akik (családjukkal vagy másokkal, vagy akár egyedül) nem intézményben élnek, megfelelő támogatást, szolgáltatásokat kapjanak közösségi, önálló életvitelükhöz.

Ezt a füzetet fogyatékos emberek írták és szerkesztették.

 

Tévhitek a közösségi lakhatásról

 

Tardos Katalin: Halmozódó diszkrimináció

                     Kirekesztés és diszkrimináció a munkaerőpiacon

 

Ez a tanulmánykötet a munkaerő-piaci integráció és dezintegráció, illetve befogadás és kirekesztés kontextusában vizsgálja meg a foglalkozási diszkrimináció jelenségét, különös tekintettel annak súlyosabb változatára, a halmozott diszkriminációra.

 

Halmozódó diszkrimináció

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Facebook
Eseménynaptár