Karvai Sándor - rádiós műsorvezető

 

Címlap > Módszertani központ > Szakmai anyagok

Nagyobb betűméret Alapértelmezett betűméret Kisebb betűméret

Egységes szolgáltatás módszertan

 

Az egységes szolgáltatás módszertan a hazánkban már működő módszertanokból és alkalmazott jó gyakorlatokból kialakított egységes eljárást írja le a megváltozott munkaképességű emberek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítésére.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás - Egységes Szolgáltatás-módszertan
Az Egységes Szolgáltatás-módszertan mellékletei
Egyéni Munkavállalási Terv mintadokumentum
Az Egységes Szolgáltatás-módszertanhoz kapcsolódó tréningmunkafüzet

 

Átvezetésszolgáltatás módszertan

 

Az Átvezetésszolgáltatás módszertan az akkreditált foglalkoztatóknál tranzitfoglalkoztatásban dolgozó megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piacra történő átvezetéséhez nyújt segítséget mind a foglalkoztatók, mind a szolgáltatók számára.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Átvezetésszolgáltatás-módszertan

Átvezetésszolgáltatás-módszertan - Tréningmunkafüzet

Célcsoportok bemutatása - Szakmai anyag foglalkozási tanácsadók részére

Átvezetésszolgáltatás-módszertan szerkeszthető adatlapok

 

Munkáltatói kapcsolatépítés és partnerség-fejlesztés a foglalkozási rehabilitációban

 

A „Munkáltatói kapcsolatépítés és partnerség-fejlesztés a foglalkozási rehabilitációban” című módszertani kézikönyv arra vállalkozik, hogy elősegítse a megváltozott munkaképességű emberek munkavállalását támogató szakemberek eligazodását a szociális területtől igencsak eltérő üzleti szférában, felkészítse őket egy hatékony és eredményes kapcsolatrendszer kiépítéséhez és fenntartásához.

 

A kézikönyv szakmai lektorálását Szellő János a Pécsi Tudományegyetem KPVK címzetes egyetemi docense végezte, aki írásos véleményében az alábbiakat fogalmazta meg: A „Munkáltatói kapcsolatépítés és partnerség-fejlesztés a foglalkozási rehabilitációban” c. kézikönyv olyan elméleti és módszertani összegző munka, amely részben már tudott, ugyanakkor gyakorlati oldalról nem megvilágított kérdésekre ad válaszokat. Alapja a szemléletformálás, a pozitív gondolkodás, az előítéletek leküzdése. Mindezt teszi direkt és közvetett módon.

 

Kapcsolódó dokumentum:

 

Munkáltatói kapcsolatépítés és partnerség-fejlesztés a foglalkozási rehabilitációban 

 

Alkalmasságvizsgáló eszköz katalógus

Megváltozott munkaképességű személyek kompetenciavizsgálatára

 

A foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó tanácsadók általában széles körű vizsgálatokat végeznek annak érdekében, hogy megállapítsák, milyen jellegű munkára alkalmasak a hozzájuk forduló emberek. Az „Alkalmasságvizsgáló eszköz katalógus Megváltozott munkaképességű személyek kompetenciavizsgálatára” kézikönyv ehhez a munkához kíván segítséget, eszközt nyújtani.

 

A kézikönyv szakmai lektora Szellő János a Pécsi Tudományegyetem KPVK címzetes egyetemi docense írásos véleményében az alábbiakat fogalmazta meg a kézikönyvről: Az „Alkalmasságvizsgáló eszközkatalógus. Megváltozott munkaképességű személyek kompetenciavizsgálatára” c. munka hiánypótló, komplex és még továbbfejleszthető alapmű, amelyet az erre felkészült (és a kevésbé jártas) személyügyi szervezők, munkavállalási és rehabilitációs tanácsadók, HR munkatársak, munkáltatók hasznosítani tudnak.

 

Kapcsolódó dokumentum:

 

Alkalmasságvizsgáló eszköz katalógus Megváltozott munkaképességű személyek kompetenciavizsgálatára

 

Néhány tapasztalat a monitori jelentések tükrében

 

Az év elején – január és március között – került sor az OMK munkatársai által lebonyolított monitorozásra. Bejártuk az országot és felkerestük azokat a szervezeteket, amelyek a TÁMOP-5.3.8/A3 projekt keretében az egységes szolgáltatás módszertant alkalmazva segítik megváltozott munkaképességű ügyfeleik nyílt munkaerő-piaci munkavállalását. A monitorozás célja volt az egységes módszertan gyakorlati alkalmazásának értékelése, továbbfejlesztési irányok meghatározása; jó gyakorlatok, helyi fejlesztési elemek, megoldási technikák, valamint a minőségi szolgáltatás nyújtásához (OMK, Hálózat vonatkozásában) kapcsolódó szükségletek feltárása.

 

Néhány tapasztalat a monitori jelentések tükrében

 

 

Facebook
Eseménynaptár
< 2019. február >