Karvai sándor - rádiós műsorvezető

 

Címlap > Hálózat > Szakmai anyagok

Nagyobb betűméret Alapértelmezett betűméret Kisebb betűméret

A Hálózat kialakításának első szakaszában számos kutatás, illetve szakértői anyag készült a Hálózat működésének megalapozása érdekében. A tagszervezetek, illetve az érintett projektekben dolgozó szakemberek megismerése, igényeik, elvárásaik figyelembe vétele alapvető kiinduló pontja volt annak a munkának, amely a Hálózat felépítését, szakmai tartalmának kialakítását és működtetését vállalta fel. Ugyanígy szükség volt a korábbi hasonló – hazai és nemzetközi – hálózati kezdeményezések vizsgálatára és a jelen Hálózat kialakítása során hasznosítható tapasztalatok összegyűjtésére.

 

Igény és szükségletfelmérés

 

Az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat kiépítésének első szakaszában részletes igény- és szükségletfeltárás történt azoknak az adatoknak és információknak az összegyűjtése érdekében, amelyek alapján megfelelő hálózati tevékenységet lehet kialakítani és működtetni. Ezek az információk részben a hálózati tagok megismerésére, részben az általuk megfogalmazott igényekre, szükségletekre vonatkoznak, illetve a felmérés készítői nyitottak voltak a Hálózat működéséhez kapcsolódó vélemények, javaslatok befogadására is. Emellett megkerestünk néhány olyan hazai országos hálózatot, amely foglalkoztatási célú, illetve megváltozott munkaképességű emberekkel foglalkozó nonprofit szervezetek részvételével működött vagy működik ma is, és összegyűjtöttük a hálózat-szervezésre vonatkozó legfontosabb tapasztalataikat, melyeket az alábbi tanulmányban részletesebben is megismerhet.

 

Kapcsolódó dokumentum:

 

Igény- és szükségletfelmérés a hálózati tagok körében

 

Hálózati Évkönyv

 

A Hálózati Évkönyv egy olyan kiadvány, amely „mérföldkőként” kívánja lezárni az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat kialakítását és működésének első szakaszát. Az Évkönyv bemutatja a Hálózat létrehozásának folyamatát, valamint rögzíti és minden érdeklődő számára hozzáférhetővé teszi azokat az eredményeket, szakmai anyagokat, amelyek a Hálózat működésének e szakaszában jöttek létre. Célja a szakmai és a széles körű nyilvánosság biztosítása a Hálózat, illetve tagszervezetei számára.

 

Kapcsolódó dokumentum:

 

Hálózati Évkönyv

 

Hálózati tagok bemutatkozása

 

Az alábbi dokumentum a Hálózati tagok – saját maguk által írt – részletes bemutatkozását gyűjti egy csokorba.

 

Hálózati tagok bemutatkozása

 

Hálózati Szakmai Műhelyek dokumentumai

 

A RÉV projekt időtartama alatt összesen 12 alkalommal került megrendezésre Hálózati Szakmai Műhely (HSZM), a tagszervezeteket – területi alapon – három részre osztva. Négy alkalommal került sor műhelymunkára Pécsett és Debrecenben, és összesen négy alkalommal Székesfehérváron, illetve Veszprémben. Az igény- és szükségletfeltárásra alapozva került kiválasztásra az a négy téma, amelyeket minden tagszervezeti csoport a rendelkezésére álló négy műhely alkalmával dolgozott fel. (Mindhárom csoport ugyanazon négy témával foglalkozott, de természetesen kisebb helyszíni eltérések megjelentek a szervezetek igényeinek és érdeklődésének megfelelően.) A kiválasztott témák mindegyike azok közül került ki, amelyek – a kutatás alapján – a legtöbb tagszervezet érdeklődésére tartanak számot, illetve a Hálózat által meghatározott célok elérését is elősegítik. Az alkalmanként 6 óra időtartamú műhelynapok lehetőséget adnak egy téma részletesebb kibontására, a tagszervezetek munkatársainak fejlesztésére is.

Az alábbi linken megtalálható a Műhelyek szakmai programjának és tapasztalatainak részletes összefoglaló anyaga „Hálózati Szakmai Műhelyek részletes szakmai összefoglaló dokumentuma” címmel, ami kitér az egyes helyszínek közötti különbségekre és a szakmai program értékelésére is; valamint bemutatásra kerül a Hálózati Szakmai Műhelyek négy különböző témaköre, illetve a műhelysorozat pontos, áttekinthető programja és előadásai. 

 

Kapcsolódó dokumentum:

 

Hálózati Szakmai Műhelyek dokumentumai

 

Háttértanulmányok

 

A Hálózat kiépítésének szakaszában készült háttértanulmányok célja olyan széleskörű szakmai ismeretek összegyűjtése volt, amelyek – jelen hálózati kezdeményezésre adaptálva – segítik a hálózati működés előkészítését, megalapozását, és erősítik a hosszú távú fenntarthatóságot. A háttértanulmányok által biztosított információkat a hálózat munkacsoport felhasználta a Hálózati Szakmai Koncepció, illetve a Hálózati Stratégia elkészítése során egyaránt. Összesen négy háttértanulmány készült.

Három háttértanulmány tárgya egyaránt a hazai, részben vagy egészében foglalkoztatási célú, illetve megváltozott munkaképességű emberekkel (is) foglalkozó nonprofit szervezetek számára létrehozott, jelenleg is aktív vagy már inaktív országos szintű hálózatok. A negyedik háttértanulmány a másik háromtól elkülönülve készült el, és a nemzetközi szakmai tapasztalatokat gyűjti össze „Nemzetközi kitekintés a foglalkoztatási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére” cím alatt.

 

Hálózati kommunikáció

 

A „Hálózati kommunikáció” című háttértanulmány célja az, hogy összegyűjtse a vizsgálatban résztvevő hálózatok belső és külső kommunikációjával kapcsolatos legfontosabb tapasztalatokat, a hatékony és kevésbé hatékony módszereket, csatornákat. A háttértanulmány által rögzített tapasztalatok felhasználhatóak a kialakítás alatt álló Hálózat saját kommunikációs rendszerének kiépítése során.

 

Kapcsolódó dokumentum:

 

Hálózati kommunikáció

 

Érdekeltség-ellenérdekeltség a hálózati együttműködésben

 

A „Érdekeltség-ellenérdekeltség a hálózati együttműködésben” című háttértanulmány célja az, hogy beazonosítsa a vizsgált hálózatok szereplőit, majd megvizsgálja és elemezze az egyes szereplők hálózati működéssel kapcsolatos érdekeltségét és ellenérdekeltségét. A háttértanulmány által rögzített tapasztalatok felhasználhatóak a RÉV projekt keretében kiépítés alatt álló Hálózat felépítésének, struktúrájának kialakítása, illetve a Hálózat stratégiájának rögzítése során.

 

 

Kapcsolódó dokumentum:

 

Érdekeltség-ellenérdekeltség a hálózati együttműködésben

 

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere

 

„A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere” című háttértanulmány célja az, hogy a jelenleg kialakítás alatt álló hálózat számára jól értelmezhető és felhasználható módon bemutassa a kutatásban résztvevő hálózatok önálló egységként, „kifelé” végzett tevékenységeit, illetve a tagság számára nyújtott szolgáltatásokat és a hálózatok belső tevékenységeit.

 

Kapcsolódó dokumentum:

 

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere

 

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére

 

A nemzetközi kitekintést megvalósító háttértanulmány célja az, hogy a tervezett Hálózathoz hasonló céllal, közel azonos szakterületen jelenleg is vagy korábban működő nemzetközi hálózatok tapasztalatait összegyűjtse és közvetítse a jelenleg kiépítés alatt álló Hálózat számára.

 

Kapcsolódó dokumentum:

 

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére

 

 

 

Facebook
Eseménynaptár