dr. Kátai-Németh Vilmos - jogász

 
Nagyobb betűméret Alapértelmezett betűméret Kisebb betűméret
A munkaviszony megszüntetése megváltozott munkaképesség esetén
2018. augusztus 24.
A munkaviszony megszüntetése megváltozott munkaképesség esetén kép
A határozatlan időre szóló munkaviszonyt bármelyik fél megszüntetheti rendes felmondással, ugyanakkor a munkáltató köteles ezen nyilatkozatát indokolni.

Az indok a munkavállaló magatartásával, képességével, illetőleg a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. Az egészségi állapot némiképp sajátos helyet foglal el ebben a körben – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

 

Dr. Heinrich Renáta kifejtette: a hatályos jogi környezet több törvényben is rögzíti, hogy a munkavállaló olyan munkakörre alkalmazható, melyre egészségileg alkalmas, és mely nem jár hátrányos következményekkel egészségi állapotára.
Az erről való meggyőződést szolgálják a munkába lépés előtti és a munkaviszony fennállása alatti rendszeres üzemorvosi vizsgálatok.

 

Sajátos helyzet körvonalazódik azonban akkor, ha az időszakos foglalkozás-egészségügyi- vagy egyéb orvosi vizsgálat azt állapítja meg, hogy a munkavállaló munkakörének ellátására a továbbiakban nem alkalmas.
Önmagában ez a tény ugyanis nem teszi kötelezővé sem a munkáltató, sem a munkavállaló részére, hogy a munkaviszonyt bármely módon felszámolja, ami egy gyakorlatilag okafogyott jogviszony rendezésének felesleges elodázásához vezet.

 

Munkaszerződés és kötelezettségek

 

Ez a probléma nem másból ered, mint a munkaszerződés alapján a feleket terhelő kötelezettségekből. A munkáltatót ugyanis a foglalkoztatási kötelezettség a munkaszerződésben meghatározott munkakör vonatkozásában terheli – hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A munkavállalónak – a foglalkoztatási kötelezettség ellenpólusaként – személyes munkavégzési kötelezettsége áll fenn, azonban ennek éppen megromlott egészségügyi állapota miatt nem tud eleget tenni, így teljes patthelyzet alakul ki.

 

Rehabilitációs eljárás és járadék

 

Lényeges említést tenni azonban arról az esetkörről, amikor a munkavállaló megváltozott munkaképessége okán rehabilitációs eljárásban, vagy rehabilitációs járadékban részesül.

A jogviszony megszüntetésének kötelezettsége ilyen körülmény fennállása esetén sem terheli egyik felet sem, azonban amennyiben a munkáltató felmondást kíván közölni az ellátással érintett munkavállalóval, előtte meg kell győződnie arról, hogy a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább, és részére egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani.

A munkáltató csak akkor élhet a felmondás jogával, amennyiben ilyen munkakör nem ajánlható fel, vagy azt a munkavállaló alapos ok nélkül nem fogadja el – mondta el végezetül dr. Heinrich Renáta.

 

Forrás: http://www.origo.hu/jog/lakossagi/20180824-das-jogszerviz-munkaviszony-megszuntetese-megvaltozott-munkakepesseg.html

 

Facebook
Eseménynaptár